Pilgrimsvandring – Stråsjöleden

Vandringen börjar vid kusten, går genom byar och skogar, längs sjöar och vattendrag, upp mot fjällen och ansluter till Helgonleden.

Detaljerad information, bilder & digitala kartor

Stråsjöleden, en Sankt Olavsväg från hav till hav! Vid Sveriges kust börjar vandringen, går genom byar och skogar, längs sjöar och vattendrag, upp mot fjällen och ansluter till Helgonleden.

Stråsjöleden är oftast en lättvandrad led, eftersom den där det är möjligt, följer befintliga småvägar. Här möter du både det norrländska kustlandskapet, "Jungfrukusten", de stora, rödmålade hälsingegårdarna, djupa skogar och sjöar som tar upp de blånande bergens färger. 

STRÅSJÖLEDENS ETAPPER