Pilgrimsvandring
– Helgonleden

Från Trondheim till Uppsala 
eller från Uppsala till Trondheim

Detaljerad information, bilder & digitala kartor

Helgonleden, går från Uppsala till Trondheim. Eller till Uppsala, och via andra leder till Stockholm, Vadstena, Lund, Santiago de Compostela, Rom eller Jerusalem!

Du kan ansluta till Helgonleden i Uppsala och i Stockholm via Ingegerdsleden – eller från Finland, Åland eller från Grisslehamn till Vikingaleden till Älvkarleby.  St Olav Waterway! Från Trondheim ansluter du via Romboleden, JämtNorgevägen till Storsjö kapell. 

HELGONLEDENS ETAPPER