Våra leder finns presenterade på digitala kartor

Helgonleden och Stråsjöleden finns utförligt presenterade på den digitala kartan Paxwalk.se som är en del av Europas största vandringssite - Outdooractive.com

Är du en ledrepresentant och vill vara 
synlig på Paxwalk?

Helgonledens etapper
Stråsjöledens etapper