Pilgrimstid Sverige

Pilgrimstids nya websida, med samma adress som tidigare, är ännu under konstruktion.
Snart ska det förhoppningsvis finnas mer här.

Tills vidare:
Om Pilgrimstid och Leaderprojekt, projektinformation
Läs mer om vad som pågår i projekten Pilgrim – Karta och Kontaktnät

Helgonleden

Stråsjöleden

Kontakt: cina@pilgrimstid.

https://www.facebook.com/pilgrimstid/