Om Pilgrimstid

Tiden du ägnar åt vandring är viktigare än sträckan

Pilgrimstid är en politiskt och religiöst obunden förening som organiserar vandringar, både kortare och längre, samt andra aktiviteter relaterade till våra leder.


Vi samarbetar gärna med lokala aktörer utefter ledernas olika sträckor. Våra samarbetspartners är ofta representanter för Natur- och kulturturism och föreningsliv, till exempel Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, kulturföreningar och hembygdsföreningar. Vi har också ett väl etablerat samarbete med kyrkor och samfund. 

Föreningen Pilgrimstid har därutöver ett visst samordningsansvar för pilgrimslederna Helgonleden och Stråsjöleden, där vi arbetar med digitala kartor genom Paxwalk, paxwalk.se

Ordförande är Cina Kedvall

För mer information, kontakta oss via epost:

PROJEKTSAMARBETEN

Pilgrimsvandring ur ett historiskt perspektiv

Pilgrimsrörelse är inte någon ny företeelse. Den fanns redan på medeltiden i Europa och i Norden. De stora vallfartsmålen under medeltiden var till Jerusalem och den heliga gravens kyrka, till aposteln Petrus grav i Rom, aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela och så till Olov den Helige grav i Nidaros (Trondheim).