Om Pilgrimstid

Pilgrimstid är en politiskt och religiöst obunden förening som organiserar vandringar, både kortare och längre, 
samt andra aktiviteter relaterade till våra leder. 
Vi samarbetar gärna med lokala aktörer utefter ledernas olika sträckor. 

Våra samarbetspartners är ofta representanter för Natur- och kulturturism och föreningsliv, till exempel Friluftsfrämjarna, Naturskyddsföreningen, kulturföreningar och hembygdsföreningar. Vi har också ett väl etablerat samarbete med kyrkor och samfund.

Vi har därutöver ett visst samordningsansvar för pilgrimslederna Helgonleden och Stråsjöleden. Vi arbetar med digitala kartor via Paxwalk, paxwalk.se Ordförande är Cina Kedvall, cina@pilgrimstid.nu. För mer information och frågor, info@pilgrimstid.nuUTVECKLINGSPROJEKT OCH SAMARBETEN

Pilgrimsvandring ur ett historiskt perspektiv

Pilgrimsrörelse är inte någon ny företeelse. Den fanns redan på medeltiden i Europa och i Norden. De stora vallfartsmålen under medeltiden var till Jerusalem och den heliga gravens kyrka, till aposteln Petrus grav i Rom, aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela och så till Olov den Helige grav i Nidaros (Trondheim).