Två Leaderprojekt: Pilgrim – Karta och kontaktnät

Leaderprojekt

Pilgrimstid driver tillsammans med Studieförbundet Bilda som projektägare två Leaderprojekt med samma namn.

Ett via Leader Gästrikebygden och ett via Leader Hälsingebygden
I båda arbetar vi sedan 2017 med Paxwalks digitala kartor och kontaktnätet, för främst Helgonleden och Stråsjöleden genom Gävleborgs län.

Loggorn: Leader Gästrikebygden, Leader Hälsingebygden,
Leader Jordbruksverket, EU och Region Gävleborg,
och samarbetspartnerna Studieförbundet Bilda (projektägaren) och Pilgrimstid Sverige, ekon förening, som utfört det praktiska arbetet i projektet.

St Olav Waterway – ett genom InterReg Central Baltic, där Pilgrimstid var en partner. Projektet avslutades våren 2020.

Länkar
St Olav Waterway
Till minnen med bild och text från den första vandringen, budkavlen från Åbo till Trondheim 2019