Kategorier
Pilgrimsleder

Digitala kartor

Helgonleden

Stråsjöleden

Kategorier
Pilgrimsleder

Pilgrimsleder

Helgonleden – Sankt Eriks Uppsala och mot Sankt Olofs Nidaros, Trondheim i Norge www.helgonleden.n.nu
Digitala kartan hos Paxwalk – Helgonleden

Stråsjöleden – Från Hälsingekusten söder om Hudiksvall mot nordväst till Trondheim www.strasjoleden.n.nu
Digitala kartan hos Paxwalk – Stråsjöleden

Kategorier
Blogg

Pilgrimsvandring på gång!

Våren är här och många vill nog ut och vandra. Det borde gå bra att ge sig ut på egen hand längs pilgrimslederna där snön har smält, ensam eller med familjen.

Ha en fin vandring!

Stråsjöleden, april 2020