Rikspilgrimsmötet september 2022 i Selångers Pilgrimscenter

Riksorganisationen Pilgrim i Sverige (PiS) arrangerade i samarbete med Selångers Pilgrimscenter Rikspilgrimsmötet 2022. Vi, föreningen Pilgrimstid, var samarbetspart som bland annat administrerade bokningarna till evenemanget. 

Nedan kan du ta del av programmet och bli inspirerad till nästa möte. Rikspilgrimsmöten hålls vart tredje år. Följ oss på facebook så håller du dig informerad. 

 

Sjudagars pilgrimsvandring - Fetblad22