Pilgrimsmålen

Om heliga platser och personer….

Foldrar på olika språk om Sankt Olof
Med tack till Sankt Olavs Katolska domkyrka i Trondheim!

Boken till vänster kan beställas från Catholicas förlag

Sankt Erik
Här kommer vi att lägga in material om
Sankt Erik, Gamla Uppsala och Uppsala Domkyrka

Heliga Birgitta
Uppland och Vadstena