Paxwalk

  • Föreningens syfte är bland annat att genom digitala kartor underlätta för pilgrimer att finna vägen.

    Föreningens verksamhet består av följande:
  • att ge underlag till och utveckla digitala kartor, samverka med de företag och föreningar som främjar våra syften,
  • att genom utbildning och på andra sätt utveckla och kvalitetssäkra kartor över pilgrimsleder, med information om kringservicen med lokala produkter, hantverk och mattraditioner
  • att stärka och utveckla föreningens kontaktnät inom Norden och så långt vi förmår, t ex genom kontakter och samverkan med likartade organisationer och projekt i Europa
  • att främja ekonomisk utveckling och förutsättningarna för arbetstillfällen för föreningens medlemmar och inom pilgrimsrörelsen.

    Genom att arbeta för ”Pilgrimens bästa” stärks föreningen.
Klicka på kartan
så kommer du till Paxwalks karta!

Våra pilgrimsleder på Paxwalk:

Pilgrimsvägen i Skåne

Vikingaleden

Helgonleden

Stråsjöleden

Styrelse:
Magnus Malmgren, Lunds pastorat, ordförande
Gisela Norén, Visit Roslagen, ordinarie ledamot
Elisabeth Andersson, Pilgrimstid Sverige, ordinarie ledamot
Anne Ekberg, Lund, suppleant
Annette Lindström, Visit Roslagen, suppleant
Cina Kedvall, Pilgrimstid Sverige, suppleant

Kontakt:
Ordförande magnus.malmgren@svenskakyrkan.se