Om Pilgrimstid

Pilgrimstid Sverige, ekonomisk förening, startade sin verksamhet i slutet av 1990-talet och bildade 2007 den ekonomiska föreningen, med avsikt att kunna bedriva projekt, m m.

Vi organiserar vandringar, har ett visst samordningsansvar för pilgrimslederna Helgonleden och Stråsjöleden, där vi också arbetar med digitala kartor genom Paxwalk, www.paxwalk.se

Ordförande: Cina Kedvall cina@pilgrimstid.nu

Information: cina@pilgrimstid.nu