Kategorier
Pilgrimsleder Projekt

Projekt

Pilgrim – Karta och Kontaktnät

Pilgrimstid driver tillsammans med Studieförbundet Bilda som projektägare två Leaderprojekt med samma namn.
Ett via Leader Gästrikebygden och ett via Leader Hälsingebygden
I båda arbetar vi sedan 2017 med Paxwalks digitala kartor och kontaktnätet, för främst Helgonleden och Stråsjöleden genom Gävleborgs län.

Loggorna nedan: Leader Gästrikebygden, Leader Hälsingebygden,
Leader Jordbruksverket, EU och Region Gävleborg,
och samarbetspartnerna Studieförbundet Bilda (projektägaren) och Pilgrimstid Sverige, ekon förening, som utfört det praktiska arbetet i projektet.

Om projektet St Olav Waterway nedan, under loggorna

St Olav Waterway –
ett genom InterReg Central Baltic, där Pilgrimstid var en av partners. Projektet avslutades våren 2020.
Länkar
St Olav Waterway
Till minnen med bild och text från den första vandringen, budkavlen från Åbo till Trondheim 2019

Kategorier
Pilgrimsleder Projekt

Digitala kartor

Helgonleden

Stråsjöleden

Kategorier
Pilgrimsleder Projekt

Pilgrimsleder

Helgonleden – Sankt Eriks Uppsala och mot Sankt Olofs Nidaros, Trondheim i Norge
Digitala kartan hos Paxwalk – Helgonleden
Om Pilgrimstids projekt med Paxwalk-kartorna m m.

Stråsjöleden – Från Hälsingekusten söder om Hudiksvall mot nordväst till Trondheim
Digitala kartan hos Paxwalk – Stråsjöleden