LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb

Helgonleden


Helgonleden är planerad att gå från Finsta (Heliga Birgitta)
via Uppsala (Sankt Erik), Gävle, Hälsingland (Sankt Staffan)
och till Trondheim/Nidaros och Sankt Olof.

DESSUTOM: Pilgrimstid, m fl, jobbar med en förlängning via Roslagen till Åland och Nagu i Åbo skärgårde och genom Finland in i Ryssland till Novgorod. Från landsflykten i Novgorod började Olav Haraldsson, Sankt Olof, sin färd mot Stiklestad 1030. Nidaros-Nagu-Novgorod via Helgonleden!

Helgonledens sida - under menyn Etapper-Kartor finner du de digitala kartor som Pilgrimstid arbetar med
Projektet St Olav Waterway: st-olav.com

Pilgrimstid jobbar från 2016 i samarbete med studieförbundet Bilda med digitala kartor för Helgonleden och Stråsjöleden, genom två Leaderprojekt.

Ett smakprov på en etapp på Helgonleden genom digitala kartan, Paxwalk

Snart kommer fler etapper!
Mer information via info@pilgrimstid.nu
 
 
 
 


Stora delar av leden är märkta och märkning pågår.
Sträckan Roslagen via Uppland till Gävle: information kommer under 2017
Sträckan Iggövägen till Skog:
Broschyr (ca 22 MB - det tar en liten stund) över Helgonleden Hamrånge-Själstuga/Skog
OBS! Följande ändringar i foldern:

Ca 30 km norr om Gävle: Hedenstugan Bed and Breakfast hotel tel 0297-10755 –
www.hedenstugan.se
Kanotuthyrning för tillfället ej möjlig
 
KARTOR 2015 (Tina Sahlin, m fl):  
vidare upp till JämtNorgeleden - kartor kommer snart hoppas vi!
För mer information delsträcka Segersta-Växbo, kontakta Tina Sahlin, 0278-27936, tina.sahlin@svenskakyrkan.se
 
 

Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb