LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb

Stråsjöleden - från hav till Haverö och vidare till Trondheim; Nidaros och Sankt Olof!

Leden startar vid Hälsinglands medeltida kusthamnar kring Hudiksvall.
Pilgrimstids veckovandringar startar oftast vid Enångers medeltida kyrka
och går vidare förbi Dellensjöarna mot Stråsjö kapell.

Nästa veckoetapp leder fram till Haverö kyrka.

Därïfrån går leden vidare mot Kårböleleden och Klövsjö.
Kårböleleden ansluter till JämtNorgevägen som går fram till Trondheim,
från Skardörrspasset tillsammans med Romboleden.

Pärlor för pilgrimer längs Stråsjöleden

Projektet St Olav Waterways hemsida: st-olav.com
Pilgrimstid jobbar från 2016 i samarbete med studieförbundet Bilda med digitala kartor för Helgonleden och Stråsjöleden, genom två Leaderprojekt.
 
Se samtliga sju dagsetapper från Korsholmen till Stråsjö kapell

Översiktskarta för Stråsjöleden Google maps.

Följande veckoetapper:
Stråsjö Kapell – Södra Sandvik ca 15 km
Södra Sandvik – Hennan ca 14 km
Hennan – Tallnäs ca 18 km
Tallnäs – Ramsjö ca 9 km
Ramsjö – Flomyra ca 18 km
Flomyra – Haverö ca 25 km

Haverö – Överturingen ca 17 km
Överturingen – Rätan ca 21 km
Rätan – Kilkojan ca 16 km
Kilkojan – Klövsjö ca 12 km
Klövsjö – Gammelbodarna/Åsarna

Från Klövsjö följer man säkrast Kårböleleden till Oviken och går där in på Jämt-Norgevägen till Skardörrpasset och vidare fram till Trondheim/Nidaros! Information om dagsetapperna på Jämt-Norgevägen finns på Pilgrim Medelpads hemsida

Fortsättning från Klövsjö? 
Lämpliga etapper på Kårböleleden kan vara Klövsjö-Gammalbodarna/Åsarna ca 20 km,
Gammalbodarna/Åsarna-Svenstavik ca 17 km, Svenstavik-Oviken ca 28 km.
Där ansluter man till Jämt-Norgevägen. Dagsetapperna på Jämt-Norgevägen hittar du här

www.pilgrimstid.nu 

Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb