LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb


Pilgrimstid medverkar gärna vid temavandringar - oftast korta dagsvandringar, men ett sätt att värna om sin "pilgrimssjäl" genom att unna den Pilgrimstid!

Vandringar för bokade grupper ordnas genom olika arrangörer utöver vad som finns på programmet!

     Vandringar m m 2019:

 • T ex du som har ett boende, församlingar, hembygdsföreningar, m fl
  Du som vill veta mer om pilgrimsvandring, olika former för att ge andligt innehåll,
  historiskt, geografiskt, praktiskt, m m. Pröva-på att leda för dem som vill.
  Anmälan till Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu  
 

 • Dagsvandringar i grupp eller på egen hand på Stråsjöleden

 • Kontakta Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu 070-203 00 84 om du är intresserad av att vandra!

 • Härliga dagsvandringar eventuellt med kyrkbåtsrodd ena dagen!
  Dagar kan kopplas ihop till en tvådagarsvandring. 
  Vandringar kan bokas för grupper.


Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb