LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb

Pilgrim Karta och Kontaktnät

Pilgrimstid arbetar tillsammans med projektägaren studieförbundet Bilda
med digitala kartor och kontaktnät för hela pilgrimslederna Helgonleden och Stråsjöleden genom Gävleborg, samt utöver projektområdet även, i mån av tid, med angränsande områden.
 
 Det är egentligen två projekt genom Leader Gästrikebygden och Utveckling Hälsingebygden, samarbetsprojekt.
Det som görs i Interregprojektet St Olav Waterway längs kusten med hamnar och ledernas första början därifrån kompletteras i inlandskommunerna genom Leaderprojekten.
 
Förutom de digitala kartorna med pilgrimsleder som Pilgrimstid gpsmärker
vill vi stärka kontaktnäten längs hela lederna, men också mellan pilgrimslederna här och andra områden, våra "grannar".
 
 

       

      
 
 
 
1.7_00 

Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb