LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb
Bilder och berättelser från den första vandringen med budkavlen
från Åbo till Trondheim sommaren 2019 - St Olav Waterway!
 
Pilgrimstid är en av 8 partners (plus 4 associerade partners) i projektet St Olav Waterway

Åbo Akademi, lead partner - Finland
Yrkeshögskolan Novia - Finland
Pargas Stad - Finland

Nordiska skärgårdssamarbetet - associerad partner
Franciskussällskapet - Kökar, Åland
Sottunga kommun - Åland

Jomala församling - Åland - associerad partner
Östhammars kommun - Sverige
Gävle kommun - Sverige - associerad partner
Söderhamns kommun - Sverige
Pilgrimstid Sverige, ekon förening - Sverige
Hudiksvalls kommun - Sverige - associerad partner

Projektets totala budget är på 1.522.133 Euro
 
Pilgrimstids aktiviteter i projektet
Pilgrimstid bidrar med den kunskap som vi under många år samlat om pilgrimsvandring, märkning av leder, Sankt Olof m m. Bland annat har vi lagt upp programmet och medverkat vid två studieresor, till Trondheim i april 2017 och till Vadstena i oktober 2017. Vi har också översatt en del material om Sankt Olof till svenska, bland annat en folder med material från Trondheim pdf

Inom Gävleborgs läns kustkommuner, från Älvkarleby via Gävle till etapperna av Helgonleden inom Söderhamns kommun, har vi gått med gps för att få gpx-filer som kan användas till olika digitala kartor.
Detta har även gjorts för Stråsjöleden inom området, samt för Trönöleden från Trönö till Vallsta.

Pilgrimstid har ordnat möten i olika konstellationer, samt planerat och genomfört vandringar längs både Helgonleden och Stråsjöleden, med deltagare från området, men även från Göteborgstrakten och från Tyskland.
 
Återstår: Det som ännu återstår för Pilgrimstid att göra är att tillsammans med övriga partners arbeta med informationsmaterial, kartor, paketering och samt att förbättra märkning och underhåll av Helgonleden och Stråsjöleden.
Vi planerar också att genom våra kontakter i Tyskland uppdatera information som finns som länkar hos dem. 
 
Läs mer om projektet på www.st-olav.com
och på Nordic Pilgrim Sanct Olav under St Olav Waterway
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1.6_00 

Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb